پاکسازی

اعداد فرشتگان

()

عدد 0001

شماره 0001 پیامی از سوی فرشتگان راهنماست که نشان میدهد شما به بیداری معنوی و روشنگری دست یافته اید.فرشتگان میخواهند به شما بگویند که از توانایی و استعداد های خود استفاده کنید. شما با خداوند و تمام انرژی های جهانی در ارتباط هستید. همچنین این پیام نشان دهنده دوره معنوی جدیدی در زندگی شماست. در این لحظه شما آنقدر قدرتمند و پر انرژی هستید که میتوانید هرآنچا قلبتان میخواهد را تجسم کنید.

103047976 1195484560802212 5470467123353359284 n 600x807 1

عدد 1001

این که شما دائما راس یک ساعت مشخص به ساعت نگاه میکنید، معنی عرفانی و معنوی دارد. مخصوصا اگر این اتفاق در ساعت های آینه مانند ساعت 10:01 باشد. هرچند اگر تا کنون معنی این ساعت را نمیدانستید، شاید برایتان مظطرب کننده باشد. اگر این اتفاق برایتان افتاده است، اکنون میتوانید تمام ابهامات ذهن خود را برطرف کنید. مهم این است که این موارد را نادیده نگیریم؛ زیرا اهمیت بالایی در زندگی ما دارند.

103136783 189317932431626 4165020739819720247 n 600x807 1

عدد 0011

شماره 0011پیامی از سوی فرشتگان راهنماست که نشان میدهد شما به بیداری معنوی و روشنگری دست یافته اید. شما میخواهیدنقش یک رهبر را برای برای تبلیغ معنوی به دیگران بازی کنیداین شماره نشان دهنده این استکه فرشتگان راهنمای شما در حال گوش دادن به شما هستندو به شما میگویند قبل از آنکه قدم مهمیبرای زندگیتان بردارید، به خواسته های واقعی قلبتان گوش فرا دهید. فرشتگان از طریق این شماره قصد دارند در مورد نقاط قوت و توانایی های درونیتان به شما گوشزد کنند. شماره 0011 نشان میدهد که شما با پروردگار و انرژی های کیهانی که همه چیز را به هم وصل میکنند در ارتباط هستید. در فضای انتخابی خود و مسیری که در آن قرار دارید، رهبر میشوید و همیشه در تحقیقات و آموزش، پیشگام هستید.

103191510 1615673975253513 5463460111433681038 n 600x807 1

عدد 0101

عدد 0101 پیامی از سمت فرشتگان راهنمای شما است که نشان دهنده بیداری معنوی، روشنفکری روح و ارتباط شما با قلمرو بالاست. فرشتگان از طریق ارسال این اعداد سعی دارند پیام مهمی را برای فعالیت بعدیتان به شما برسانند. اعداد فرشتگان راه ارتباطی آنها با شماست. فرشتگان نمیتوانند نزدتان بیایند و مستقیما در مورد اقدامات و پروژه های بعدی خود بگویند. زیرا آنها توسط پروردگار مجاز نیستند. ساعت 0101 حاوی ارتعاشات مثبت اعداد 0 و 1 است و به دلیل اینکه این اعداد دو بار در این شماره به کار رفته اند، تاثیر آنها بیشتر شده است.

103529441 2709273005973931 4135579000214581006 n 600x807 1

عدد 1101

وقتی عدد 1101 را میبینید، نشان دهنده این است که ارتعاشات شما برای بیداری معنوی، بهبود زندگیتان و روشنگری در حال تشدید است. همینطور که به دنبال هدف زندگی و رسالت روح خود میگردید، انرژی های مثبت در حال آمدن به سمت شما هستند.شما باید کارهایی را که انجام میدادید با اعتماد به نفس کامل و طرز فکر مثبت ادامه دهید تا به هدف زندگی خود برسید. به قلب خود نگاه کنید تا رسالت روح و هدف زندگی خود را بیابید.

103531317 279308043215075 8023642729282626993 n 600x807 1

عدد 0110

دیدن ساعت ها و اعداد تکراری چیز عادی است. این موقعیت ها پیام هایی را ارائه میدهند که بطور خاص توسط جهان و فرشتگان راهنمای ما طراحی شده اند تا به ما کمک کنند تا از موقعیتی که در حال حاضر با آن رو به رو هستیم عبور کنیم. برای اینکه پیام به شما برسد، لازم است که شما هوشیار باشید و این علائم را نادیده نگیرید.

103725046 117382659757849 671015738239846799 n 600x807 1

عدد 1111

عدد 1111 پیانی از سمت فرشتگان راهنمای شما است که نشان دهنده بیداری معنوی، روشنفکری روح و ارتباط شما با قلمرو بالاست. این نوعی تماس آگاهی دهنده به شماست که از اتفاقات جدید در زندگیتان خبر میدهد. ضمیر ناخوآگاه شما در حال فعال شدن و قدرتمندتر شدن است که فقط با اندیشه و عمل قادر خواهید بود به خواسته های خود دست پیدا کنید. مطابق این پیام، ما موجودات روحانی هستیم که در حال کسب تجریبات جدید روی زمینیم و نه موجودات زمینی در حال کسب تجربیات معنوی. زمانی که شما عدد 1111 را زیاد میبینید، نشان دهنده این است که به بالا ترین میزان ارتباط با پروردگار خود رسیده اید. این پیامی از سمت فرشتگان راهنمای شما است که نشان میدهد معجزه ای غیر منتظره در زندگیتان اتفاق خواهد افتاد.

103948975 261788285046380 2959387550144467478 n 600x807 1

عدد 0000

عدد 0000 پیامی است از فرشتگان راهنمای شما مبنی بر اینکه شما با خدای خود یکی هستید. این بدین معناست که شما انقدر از نظر معنوی بیدار شده اید که میتوانید مستقیما با پروردگارتان ارتباط برقرار کنید. عدد 0000 همیشه روحیه مثبتی دارد و نشان دهنده نزدیکی با خداست. این شماره همچنین به عنوان خوش یمن ترین عدد نیز شناخته میشود. این اعداد از سمت پروردگار و از بهشت می آیند. معنای این عدد این است که آغاز جدیدی در راه بوده که زندگی شما را توانمند میکند. همچنین ممکن است خبر از پایان عادت های منفی، مشکلات و دوره افسردگی در زندگی شما دهد.

104021571 726602411484915 6628780652608862282 n 600x807 1

عدد 1110

زمانی که شماره 1110 را میبینید، اعتقادات، ذهنیت و افکار شما روی هدف زندگیتان متمرکز خواهد شد. همانطور که به دنبال هدف زندگی و رسالت روح خود میگردید، انرژی های مثبت به سمت شما در حرکت هستند. بنابراین خود را با چیزهای مثبت و خلاقانه درگیر کنید که فرصت های جدید و فرخنده بسیاری را برای شما ایجاد میکند. شما باید برای نعمت هایی که خداوند و فرشتگان به شما داده اند یا آن چیزی که برایتان آماده کرده اند، شکرگزار باشید.

104086236 189862245666398 7977946208275386291 n 600x807 1

عدد 1010

شماره 1010 پیای از سوی فرشتگان راهنماست که نشان میدهد شما به بیداری معنوی و روشنگری دست یافته اید و در همسویی با موفقیت، شادی، عشق و فراوانی حمایت میشوید. بر روی رشد معنوی خود تمرکز کنید و از خدا و فرشتگان راهنمایتان بخواهید تا از شما در سفر زندگیتان پشتیبانی کنند.

104172253 1563933030475547 8782109364101831379 n 600x807 1
103030222 872856066536522 2574421470658016142 n 599x600 1 103196945 915910165592043 2142649587684000462 n 599x600 1 103456978 272030603997281 8109346032025803469 n 599x600 1 103517635 2607005626066405 7365245532940614400 n 599x600 1 103534532 2685456208396296 6519492211149654029 n 599x600 1 103569057 100502105022899 7030468004915389757 n 600x600 1 103705063 305235797529746 3450380872812895436 n 600x600 1 103757629 357676145199220 7583437171441278806 n 600x600 1 103945382 879276569238522 5865364763239044816 n 600x600 1104202766 111197597149697 2883122491883010115 n 599x600 1
81444463 262343285184515 3733104507424532754 n 599x600 1 103543289 258544235430063 6265749317202690394 n 600x600 1 103628195 146216430397572 8275258102646299645 n 599x600 1 103724573 2565060930489526 2535986611705475830 n 600x600 1 103779970 728151797999763 508259200108797864 n 600x600 1 103819269 186839852734282 6985214223410388052 n 599x600 1 103902660 2651906941763351 6492629001825565198 n 599x600 1 103928426 140953557578377 8396041388746474623 n 600x600 1 104134441 316190279405832 8189575889451671259 n 599x600 1 104215919 895639734245373 5516327674108000418 n 599x600 1
83753359 260383012053910 8224481353104089036 n 600x600 1 103538758 176705750477792 7152909067414454934 n 600x600 1 103933299 907007763109859 5363359879821419235 n 600x600 1 103940843 250681362897233 9091515129664467561 n 600x600 1 104058029 155468762705864 5868054136787416828 n 600x600 1 104077010 344066653246177 2918905730351287747 n 600x600 1 104097252 290027225515348 5989608945651993924 n 600x600 1 104182808 1875830599247253 4994982828591135127 n 600x600 1 104262421 955388211556756 827723377740424693 n 600x600 1 104595568 264004964865172 8548857085439977714 n 600x600 1
104433114 276697673654123 8987849478012483174 n 600x600 1 104754451 255447482419937 1879830009733290402 n 600x600 1 104821580 732851974209167 180173422939858324 n 600x600 1 105936558 293980355083903 1487838823590244287 n 600x600 1 105939492 3276205652399643 3064243025377842526 n 600x600 1 106081556 1167669980254141 5288223916858892494 n 600x600 1 106099961 128917655503178 7224693242533162456 n 600x600 1 106127819 302734260769432 1571264935023293809 n 600x600 1 106188828 265803021396504 3581532015907203264 n 600x600 1 106210199 574029876645283 2575031394903753508 n 600x600 1
73284489 197591141580719 8481553801263806434 n 600x600 1 75534228 992522987857085 6149845043126239506 n 600x600 1 105971689 312530119775515 6927504975020111122 n 600x600 1 105981943 4311855852189285 6658619077407908510 n 600x600 1 106127588 289144785472005 164138195140939738 n 600x600 1 106240697 217899852577546 5583353130777127476 n 600x600 1 106263153 279970763119683 2948614475797923032 n 600x600 1 106617908 166921624845520 5001496926446631890 n 600x600 1
73304593 1274447079580114 4351505999054679346 n 600x600 1 82568643 807408199793637 5172548000673732713 n 82873503 3281846988541740 7091341867453042191 n 600x600 1 84036590 503605447100374 8301363578839333715 n 600x600 1 105990301 293513128460301 7094824171768236933 n 600x600 1 106001067 1441143736094046 2063074321075584566 n 600x600 1 106294130 2740433409576081 1031846605439012545 n 600x600 1 106400777 112212993720734 6874627437002160540 n 600x600 1

106125844 165516381649132 3327398397046803492 n 600x600 1 106160365 2692650331018609 1056782959658787057 n 600x600 1 106240692 742155869923097 2305400691131274471 n 600x600 1 106282786 2845220208921144 8737472806131764261 n 600x600 1 106389911 1423659531177754 5381304896632094518 n 600x600 1 106587519 589059688415910 1223637502256699133 n 600x600 1 106682055 209650270224968 7039355543072351358 n 600x600 1 106714108 1207941279538807 3851274459303700921 n 600x600 1
103980255 3626726037360872 7784608100015795860 n 600x600 1 104018728 2676031519353011 441990558576355511 n 600x600 1 104096750 590206031914514 7134469798081303827 n 600x600 1 104106157 278098596724831 9046767705032839457 n 600x600 1 104126397 782630565836893 6108365034705301659 n 600x600 1 104139790 262308235000344 3751924506446840507 n 600x600 1 104167656 606821320187289 7829429844780382017 n 600x600 1 104433198 150442589899343 7499124265420343986 n 600x600 1 104433925 3350390488345024 7023127566363857000 n 600x600 1 104435864 113106616939961 9149916861416878602 n 600x600 1

82542587 2286862138126710 1098107978496636721 n 599x600 1 103793036 134004204970881 6878851616366668057 n 599x600 1 103825863 255441422573346 4458651476911259512 n 599x600 1 104002467 614218169451481 7174640576728540395 n 599x600 1 104010796 549268789086449 6223874420463798389 n 599x600 1 104067545 206989863729617 6481827387108366742 n 104128158 2345941355708455 4362042442351017293 n 599x600 1 104217443 171365761071738 1653644031530534209 n 599x600 1 104387376 193327295287234 3469288452554709128 n 599x600 1 104469524 2529746597126944 6703038777348845454 n 600x600 1

به این محتوا امتیاز بده

میانگین نظرات / 5. تعداد نظردهی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *