پس از ثبت سفارش محصول، سفارش شما در روز بعد به پست تحویل داده شده و بین ۱ تا ۳ روزی کاری ارسال می‌گردد.