مفاهیم

کارما در زبان سانسکریت

کارما در زبان سانسکریت

کارما در زبان سانسکریت، به معنای کردار و عمل است و در فرهنگ شرقی، جز اساسی ترین مفاهیم زندگی

کارما یعنی فرکانس حاصل از افکار ، گفتار و اعمال ما
یعنی آنچه گفته یا اندیشیده ایم دیر یا زود در برابرمان پدیدار خواهد شد و هیچ گریزی از عکس العمل رفتارمان نیست

عکس العمل هر عملی به کننده آن بر میگردد حتی اگر سالها بگذرد و کیلومترها از آنجا دور شده باشد

جهان میچرخد و همه چیز به جای اول خود باز گردیده و تکرار میشود…چرخه حیات، چرخه آب، چرخه انرژی و …

آنچه که از ما صادر و ساطع میشود باز به خود ما ، نوادگان ما و زندگی های بعدی ما باز خواهد گشت حتی اگر هزاران کیلومتر جابجا شویم یا هزاران سال بگذرد

رفتارهای خوب کارمای خوب می‌سازد و رفتارهای بد کارمای بد
وقتی وارد کارمای منفی میشوید، سطح ارتعاشات درونی و فکری شما تغییر میکند به همین علت رویدادهای منفی عجیب نیز به زندگی شما وارد میشوند که افراد نا آگاه نمیفهمند که این اتفاقات از کجا آمده

هر سطح فکر و ارتعاشی، رویدادهای مشابه خود را جذب میکند
قانون کارما می‌گوید شما نتیجه عملی را که انجام می‌دهید دریافت میکنید

بعضی‌ها میگویند: «ما به هر کی خوبی می‌کنیم، بهمون بدی میکنه» مشکل کجاست؟»
مشکل اینجاست که شما توقع دارید جواب کار خود را از همان فردی که به او خوبی کرده‌اید بگیرید. اما باید بدانید وقتی شما کار خوبی انجام میدهید، کارمای خوبی که به خاطر انجام آن کار شما تولید میشود، وارد جهان هستی شده و جهان هستی آن را به شما برمی‌گرداند.در واقع شما به جهان هستی خوبی می‌کنید و این جهان هستی است که خوبی شما را به شما برمی‌گرداند

هرکار خوب یا بد را انجام دهید بازتاب آن در چرخش جهان به زندگی شما یا آیندگان شما خواهد رسید

دیدگاهتان را بنویسید