پاکسازی

پارت چهارم

پارت چهارم

تغییرات ناگهانی احساسات

تغییر سریع از حالت شاد و خوشحال به حالتی افسرده و نا امید

انرژی خود را به سرعت از شادی به غم و اندوه تغییر میدهید، بدون اینکه بدانید چرا و به احتمال زیاد احساساتی که در آن لحظه تجربه میکنید واقعا مال شما نیست . هرچه بیشتر در مسیر عروج بیدار میشوید حساسیت گیرنده های شما نیز افزایش مییابد

احساسات دیگران را حس میکنید و با آنها همدلی میکنید .

همچنین ممکن است تجربیات دردناک گذشته خود که با درد و غم و اندوه گره خورده اند را مجدد زنده کنید

وقتی این حجم از احساسات سراغتان می‌آیند با آنها رو به رو شوید و آنها را احساس کنید. حتی اگر میخواهید گریه کنید و سپس آنها را رها کنید .

احساسات و افکار منفی، نگرانیها، ناامیدی ها و احساسات چالش برانگیز خود را به فرشتگان اعلام کنید و در معرض نور الهی قرار دهید .

نگران بازگشت احساسات تلخ قدیمی نباشید، ایمان داشته باشید که از بین خواهند رفت و آزاد خواهید شد .

احساساتتان را استشمام کرده، حسشان کنید و با آنها روبرو شوید و سپس زمانی که احساس کردید آماده اید آنها را رها کنید.

دیدگاهتان را بنویسید