مقاله هفت چاکرا

چاکرای ششم چشم سوم

چاکرای ششم چشم سوم

چاکرای ششم

چشم سوم

(گالری معبد آرامش)

نام سانسکریت :

آجنا چاکرا

چاکرای نور، چاکرای بصیرت، چشم دل نیز نامیده میشود

منطقه :

در وسط پیشانی بین دو ابرو قرار دارد

غدد مرتبط:

هیپوفیز صنوبری

رنگ  :

نیلی ، بنفش

عنصر وابسته :

صورت، چشم، گوش، بینی

چشم سوم مرکز فرماندهی دیگر چاکراها و مسئول نظارت بر ذهن است و پل ارتباطی بعد فیزیکی و متافیزکی انسان است

چشم سوم از دیرباز در میان اقوام و مذاهب ارزشمند بوده
به طور مثال هندو ها جزیی از آیین مذهبی شان به شمار میرود که روزانه حداقل یکبار پودری نیلی رنگ را به صورت نقطه ای برای فعال سازی و تحریک چشم سوم در این قسمت میکشند

مسلمانان نیز در هر شبانه روز هفده رکعت نماز بجا آورده که در هر رکعت دوبار پیشانی را به سجده میگذارند تا آگاهی معنوی و روشن بینیشان تقویت شود

قدرت و شهود ذهنی، عقل و بصیرت در چشم سوم نهفته است
قبل از تقویت آجنا چاکرا حتما باید بقیه چاکراها به ترتیب از ریشه پاکسازی شده باشند

سنگ‌های موثر در پاکسازی و تقویت چاکرای ششم:

کریستال کوارتز ، آمیتیست ، لاجورد ، سودالیت ، فلوریت ، سلنایت ، مون استون هولیت ، تورمالین ، گلدن چاروئیت

غذاهای موثر در پاکسازی و تقویت چاکرای ششم: :

هر نوع غذایی که بنفشی داشته باشد تمشک، آلو، انگور بنفش…

روش توازن :

به شهود خودتان اعتماد کنید.
تمرینات مربوط به مراقبه و تجسم را انجام دهید

برای تقویت آجنا چاکرا ، هر چیز زائد و اضافی را از اطراف خود دور کنید.چه در محیط کار و زندگی ، چه افکار مزاحم و منفی ذهن

خواندن نماز با آگاهی کامل و تمرکز زمان سجده یکی از راه های فعالسازی چشم سوم است

دیدگاهتان را بنویسید