پارت چهارم

پارت چهارم تغییرات ناگهانی احساسات تغییر سریع از حالت شاد و خوشحال به حالتی افسرده و ن...

پارت پنجم

پارت پنجم اشتیاق شدید «رفتن به خانه» حقیقت وجود شما این است که شما یک موجو...

پارت ششم

پارت ششم خوابهای پر تنش و غیر معمول آیا در ساعتهایی مانند سه صبح، بیست و د...

پارت هشتم

پارت هشتم افزایش حساسیت بالا رفتن حساسیت یکی از علائم رایج عروج است هرقدر...