دسته‌بندی نشده

عناصر ماه های تولد

عناصر ماه های تولد

عنصر آب

ماه : اسفند ، تیر ، آبان

ویژگی ها : سرزنده ، فریبنده ، اسرار آمیز ،تودار ، حساس ، احساساتی

عنصر خاک :

ماه : اردیبهشت ، شهریور ، دی

ویژگی ها : ثابت قدم ، صبور ، سخت کوش ، خونگرم ، جذاب ، وفادار

عنصر خاک :

ماه : اردیبهشت ، شهریور ، دی

ویژگی ها : ثابت قدم ، صبور ، سخت کوش ، خونگرم ، جذاب ، وفادار

عنصر باد :

ماه : بهمن ، خرداد ، تیر

ویژگی ها : پر قدرت ، خلاق ، شوخ طبع ، ماجراجو ، پر هیجان ، پر از ایده

عنصر آتش

ماه : فروردین ، مرداد ، آذر

ویژگی ها : احساسات قوی ، پر شور ، با انگیزه ، دمدمی ، جذاب ، هدفمند

دیدگاهتان را بنویسید