« راز شمع ها »

 

شمع نمادی از قدرت چهار عنصر اصلی آب ، باد ، آتش و خاک است با روشن کردن و سوختن شمع این انرژی ها به فضا و پیرامون ما منتشر می شود و هر خواسته ای که در آن لحظه به گوش کائنات برسد به خواست خداوند در مسیر اجابت قرار می گیرد، البته خواسته ای که از اعماق وجود و در مسیر خیرخواهی باشد و نه بدخواهی برای دیگران .

هرگز یک شمع را برای درخواست های متفاوت به کار نبرید . با هر شمع فقط یک درخواست انجام دهید و بگذارید تا شمع خود به خود بسوزد و تمام شود . میتوانید رنگ هر شمع را بنا به خواسته خود انتخاب کنید .

« رازهای موجود در هر رنگ شمع »

شمع سفید: سمبل شفا بخشی و ایجاد نیرو شمع سیاه، نیرومند ترین و در عین حال محافظت کننده

شمع قرمز: نماد عشق، سلامتی و موثر بر تقویت قوای جنسی و تقویت عشق ورزی

 شمع آبی و فیروزه ای: زمینه را برای الهام پذیری و شکوفایی استعداد های درونی فراهم می کند

شمع سبز: سمبل رشد، ترقی و توسعه

شمع نارنجی: نماد نشاط و سرزندگی،

 شمع بنفش و ارغوانی: نماد قدرت و برتری

 شمع زرد و طلایی: سمبل معنویت شمع

خاکستری و نقره ای: سمبل شفافیت و پاکی سرشت

 شمع صورتی: سمبل عشق و دوستی، توانایی، پیروزی

 شمع قهوه ای: سمبل قوه یقین و تشخیص .