مفهوم ذن

ذن (به انگلیسی zen) مکتبی بوداییست که در چین بوجود آمده است و بر نقش مراقبه در رسیدن به آگاهی تاکید دارد . تمرینات مدیتیشن ذن یا همان “ذاذن” هسته ذن است که بدون آن ذن معنایی ندارد. کلمه ذاذن به معنی «مراقبه‌ نشسته» است (در زبان ژاپنی “ذا” به معنی نشستن و “ذن” به معنی مدیتیشن یا همان مراقبه است) ، اما آن را در هر حالتی ازجمله راه‌رفتن هم می‌توان انجام داد ذن مراقبه‌ای (مدتیشنی) است که در چهار لایه توصیف میشود: یک. لایه اول شاهد بودن بر محیط اطراف شامل صداها، بوها، نورها واحساس سرما و گرما است و نشستن یا خوابیدن و آرام گرفتن از محیط پیرامون دو. لایه دوم آگاه بودن بر ذهن، آرام کردن آن و دور کردن پریشانی‌ها است. به این معنی که با افکار واندیشه‌ها نجنگیم، از آن‌ها فرارنکنیم و به آنها لقب زشت یا زیبا ندهیم. سه. لایه سوم جسم است که بر تک تک نقاط بدن و وانهادگی و آرامش آن‌ها ناظر باشیم یعنی که هر بخش را یا از سر تا پایین یا از پایین تا سر یک به یک عضلات را منبسط و آزاد می‌کنیم. چهار. لایه چهارم تنفس است که طی آن ریتم وآهنگ طبیعی تنفس را شاهد خواهیم بود به این صورت : چهار ثانیه نفس کشیدن چهار ثانیه حبس چهار ثانیه بازدم چهار ثانیه خنثی. (البته این تنفس در یوگا با زمان بیشتر وجود دارد

رهایی

رهایی از قیود روحی و فکری و مغزی است ذن اعتقاد دارد که انسان باید همه چیز را بدون آنکه چیزی به آنها اضافه کند یا از آنها کم کند، نگاه کند به عبارت دیگر انسان ذهن خود را باید به مرحله ای برساند که عین واقعیت و حقیقت را ببیند و ارج و ارزشهایی را که به آن میچسبد، دور بریزد در مکتب ذن دور کردن افکار چسبیده به ذهن و تمرکز، اصل اساسی بشمار میآیند در این مکتب به زیستن در لحظه حال توجه زیادی شده است. ذن یعنی توانائی و تسلطی که بتوان “حال” را حس کرد و گذشته و آینده نتواند “زندگی حال” را تحت تاثیر خود قرار دهد در مکتب ذن کار و کوشش و حرکت امری است کاملا ضروری و ذن گرا و رهرو بایستی کار کند و از ریاضت کشی های آنچنانی خودداری و پرهیز نماید مراقبه ذن روشی است که ما را به تدریج به حالت سکون، آرامش مطلق و خالی شدنِ ذهن میرساند

 چگونه مراقبه ذن را انجام دهیم؟

بهترین حالت اینه که چهارزانو بنشینید، ستون فقرات صاف ،دستها روی را‌‌ن‍ به دست چپ خود نگاه کنید،فقط نگاه و همزمان به قسمت چپ بدن خود آگاه شوید اجازه ندهید هیچ فکر و خیالی به ذهنتان راه پیدا کند قسمت چپ بدنتان را احساس کنید این کار نیمکره راست_مغز را فعال میکند و در نتیجه به مرور افکار مزاحم ناپدید میشوند حالا یک دم عمیق بکشید بشمارید یک سپس عمیقاً بازدم کنید بشمارید دو دوباره یک دم عمیق بشمارید سه دوباره یک بازدم عمیق بشمارید چهار این تنفس عمیق را ادامه دهید تا به ده برسید پس از ده نیز به شمردن نفس‌هایتان ادامه دهید یازده ،دوازده ،سیزده اما دیگر لازم نیست نفس عمیق بکشید، تنها نفس‌های عادیتان را بشمارید اگر شماره نفسهایتان را فراموش کردید، از اول شروع کنید این دم و بازدم و شمارش را نیم ساعت ادامه دهید.پس از آن دوباره تا شماره ده دم و بازدم عمیق بکشید برای هفته اول کافیست . این مدیتیشن را یک هفته انجام دهید

در ادامه مبحث ذن  هفته دوم: فرآیندِ مدیتیشن همانندِ آنچه که در قبل گفته شد باقی میماند، اما حالا به جای شمردنِ دم و بازدم، تنها دم‌ها را میشماریم.این بدین معنی است که ابتدا در تنفسِ عمیق دم‌ها و بازدم‌ها را تا ده میشماریم.سپس شمارشِ تنفسِ عادی را از یازده شروع کرده و این بار فقط دم‌ها را میشماریم این کار را نیز به مدتِ یک هفته ادامه دهید هفته سوم: این مدیتیشن را به صورت روزانه و به مدتِ نیم ساعت در هر روز ادامه دهید. اما در این هفته شمارش را متوقف کنید. تنها دم و بازدم انجام دهید: دم..بازدم. دم..بازدم تنها از دم و بازدم‌تان آگاه باشید این کار را به مدت یک هفته انجام دهید هفته چهارم: به شیوه‌ای که در ابتدا گفته شد بنشینید. نه بشمارید و نه بر دم و بازدمتان تمرکز کنید.تنفس خودش ادامه مییابد ولی لازم نیست از دم و بازدمتان آگاه باشید.تنها به آرامی بنشینید از لحظه حال آگاه باشید در حالتِ سکون باشید و ذهن‌ تان خالی باشد حال شما در حالتِ ذن هستید در حالتِ سکونِ مطلق به صورتِ نشسته