گوی کریستال کوارتز

سنگ های تشکیل دهنده این محصول : کریستال کوارتز

1.995.000 تومان

شناسه محصول: c101ee038611

سنگ های تشکیل دهنده این محصول :

کریستال کوارتز

خواص این محصول :

جادو و انرژی های منفی، پاکسازی روح و جسم، محافظ در برابر سحر، تقویت چشم سوم، سنگ قدرت در جهان، کمک به تمرکز، سنگ شانس فرکانس مثبت، خوش یمن همه ماه های تولد

ماه تولد

فروردین, اسفند

چاکرا

تاج (ساهاسرارا), چشم سوم (آجنا), گلو (ویشودهی), قلب آناهاتا, خورشیدی (مانی پورا), خاجی (سوادهیستانا), ریشه (مولادهارا)

خاصیت سنگ

پاکسازی روح و جسم, تقویت چشم سوم, جادو و انرژی های منفی, خوش یمن همه ماه های تولد, سنگ شانس فرکانس مثبت, سنگ قدرت در جهان, کمک به تمرکز, محافظ در برابر سحر

نوع سنگ

کریستال کوارتز

نوع محصول

گوی

حمل و نقل کالا

محصولات پیشنهادی