سنگ های مناسب برای پاکسازی روح و جسم

برخی از سنگ ها ممکن است به طور سنتی برای پاکسازی منفی، افزایش انرژی و ارتقای ارتعاشات روح و جسم استفاده شوند.

در اینجا چند سنگ که به طور سنتی با پاکسازی روح و جسم مرتبط هستند آورده شده است:

 • آметиست:این سنگ با معنویت، آرامش و صلح همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا دیدگاه عمیق تری نسبت به زندگی پیدا کنید، افکار منفی را از بین ببرید و روح و جسم خود را پاکسازی کنید.
  Image of Amethyst crystal
 • کوارتز شفاف:این سنگ با پاکسازی، شفا و تعادل همراه است و گفته می شود که می تواند هر نوع انرژی منفی را از روح و جسم شما جذب و دفع کند، هاله شما را پاکسازی کند و ارتعاشات شما را افزایش دهد.
  Image of Clear Quartz crystal
 • سلنیت:این سنگ با صلح، آرامش و وضوح ذهنی همراه است و گفته می شود که می تواند انرژی های منفی را از روح و جسم شما دفع کند، هاله شما را پاکسازی کند و ارتعاشات شما را افزایش دهد.
  Image of Selenite crystal
 • سیترین:این سنگ با شادی، خلاقیت و فراوانی همراه است و گفته می شود که می تواند انرژی های منفی را به انرژی های مثبت تبدیل کند، چاکراهای شما را پاکسازی کند و ارتعاشات روح و جسم شما را افزایش دهد.
  Image of Citrine crystal
 • روز کوارتز:این سنگ با عشق، صلح و آرامش همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا احساس عشق و محبت به خود و دیگران داشته باشید، عزت نفس خود را افزایش دهید و روح و جسم خود را از انرژی های منفی پاکسازی کنید.
  Image of Rose quartz crystal
 • آونتورین سبز:این سنگ با فراوانی، خوش بینی و خلاقیت همراه است و می تواند به شما کمک کند تا با خوش بینی و امیدواری به زندگی نگاه کنید، از افکار منفی و بازدارنده خود رها شوید و روح و جسم خود را از انرژی های منفی پاکسازی کنید.
  Image of Green Aventurine crystal