دستبند فول محافظتی

Original price was: 1.095.000 تومان.Current price is: 985.500 تومان.

دستبند محافظتی برکتی مردانه

Original price was: 995.000 تومان.Current price is: 895.500 تومان.

گردنبند فول انرژِیک محافظتی و برکتی

Original price was: 4.995.000 تومان.Current price is: 4.495.500 تومان.

گردنبند فول انرژیک محافظتی و برکتی

Original price was: 4.995.000 تومان.Current price is: 4.495.500 تومان.

گردنبند فول محافظت با عقیق تبتی

Original price was: 4.995.000 تومان.Current price is: 4.495.500 تومان.

چند نمونه از سنگ هایی که با تعادل بدن مرتبط هستند

 • آمتیست:این سنگ با آرامش، تعادل و خرد مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به کاهش استرس و اضطراب کمک کند و سیستم عصبی را متعادل کند.

  Image of سنگ آمتیست 
 • آکوامارین:این سنگ با آرامش، وضوح و هماهنگی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود تعادل عاطفی کمک کند.

  Image of سنگ آکوامارین 
 • سودالیت:این سنگ با تعادل، صلح و هماهنگی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به کاهش فشار خون و بهبود کیفیت خواب کمک کند.

  Image of سنگ سودالیت 
 • تورمالین سیاه:این سنگ با محافظت، پاکسازی و تعادل مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند سموم را از بدن دفع کند و تعادل انرژی را به ارمغان بیاورد.

  Image of سنگ تورمالین سیاه 
 • اونیکس:این سنگ با ثبات، تعادل و قدرت مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به تقویت مرکز ثقل و بهبود هماهنگی کمک کند.

  Image of سنگ اونیکس