در حال نمایش 11 نتیجه

چند نمونه از سنگ هایی که به طور سنتی با تسهیل ازدواج مرتبط هستند آورده شده است:

 • رز کوارتز:این سنگ با عشق، صلح و آرامش مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند قلب را برای عشق باز کند و روابط عاشقانه را جذب کند.
  Image of سنگ رز کوارتز
 • جید:این سنگ با ثبات، تعادل و خوش شانسی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند صبر و درک را در روابط افزایش دهد و به حفظ یک ازدواج شاد کمک کند.
  Image of سنگ جید
 • آمیتیست:این سنگ با آرامش، خرد و بصیرت مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند اضطراب و استرس را کاهش دهد و به حل تعارضات در روابط کمک کند.
  Image of سنگ آمیتیست
 • مرجان:این سنگ با عشق، شور و اشتیاق مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند میل جنسی و صمیمیت را افزایش دهد.
  Image of سنگ مرجان
 • تورمالین صورتی:این سنگ با عشق، شفقت و مهربانی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند روابط عاشقانه را تقویت کند و تعهد را افزایش دهد.
  Image of سنگ تورمالین صورتی