نمایش 1–20 از 34 نتیجه

سنگ های مناسب برای تحریک جذب آهن

برخی از سنگ ها ممکن است به طور سنتی برای تحریک جذب آهن، افزایش سطح آهن در خون و بهبود کم خونی استفاده شوند.

در اینجا چند سنگ که به طور سنتی با تحریک جذب آهن مرتبط هستند آورده شده است:

 • هماتیت:این سنگ با آهن و خون همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا آهن را جذب کنید، سطح آهن خون خود را افزایش دهید و کم خونی را درمان کنید.
  Image of Hematite crystal
 • جاسپر قرمز:این سنگ با قدرت، شجاعت و حیات همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا سطح انرژی خود را افزایش دهید، سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنید و کم خونی را درمان کنید.
  Image of Red Jasper crystal
 • گارنت:این سنگ با عشق، شور و اشتیاق همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا گردش خون خود را افزایش دهید، سطح انرژی خود را افزایش دهید و کم خونی را درمان کنید.
  Image of Garnet crystal
 • اونیکس:این سنگ با محافظت، قدرت و عزم راسخ همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنید، جذب مواد مغذی را افزایش دهید و کم خونی را درمان کنید.
  Image of Onyx crystal
 • آметиست:این سنگ با معنویت، آرامش و وضوح ذهنی همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا استرس خود را کاهش دهید، کیفیت خواب خود را بهبود بخشید و کم خونی را درمان کنید.
  Image of Amethyst crystal