Showing all 5 results

ست خوش شانسی و محافظت

Original price was: 3.990.000 تومان.Current price is: 3.591.000 تومان.

ست گردنبند و دستبند قدرت در عشق

Original price was: 4.490.000 تومان.Current price is: 4.041.000 تومان.

گردنبند فول انرژیک هفت چاکرا جذب عشق

Original price was: 3.695.000 تومان.Current price is: 3.325.500 تومان.

گردنبند فول انرژیک هفت چاکرا محافظت

Original price was: 3.695.000 تومان.Current price is: 3.325.500 تومان.

سنگ های مناسب برای تبدیل انرژی منفی به مثبت

در اینجا چند سنگ که با تبدیل انرژی منفی به مثبت مرتبط هستند آورده شده است:

 • آمتیست:این سنگ با آرامش، صلح و وضوح ذهنی همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا استرس خود را کاهش دهید، ذهن خود را آرام کنید و افکار منفی را از بین ببرید.
  Image of Amethyst crystal
 • آونتورین سبز:این سنگ با شادی، خوش بینی و خلاقیت همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا دیدگاه مثبتی داشته باشید، شادی خود را افزایش دهید و نگرانی های خود را رها کنید.
  Image of Green Aventurine crystal
 • سیترین:این سنگ با شادی، شانس و فراوانی همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا شادی خود را افزایش دهید، نگرانی های خود را رها کنید و انرژی مثبت را جذب کنید.
  Image of Citrine crystal
 • کوارتز رز:این سنگ با عشق، صلح و آرامش همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا عشق و شفقت را به خود و دیگران القا کنید، نگرانی های خود را رها کنید و محیطی آرام و مثبت ایجاد کنید.
  Image of Rose quartz crystal
 • فلوریت:این سنگ با خلاقیت، تمرکز و وضوح ذهنی همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا تمرکز خود را افزایش دهید، افکار منفی را از بین ببرید و نگرانی های خود را رها کنید.
  Image of Fluorite crystal