در حال نمایش 19 نتیجه

سنگ های مناسب بازگشایی ذهن و شهود

سنگ های درمانی مناسب بازگشایی ذهن و شهود

ذهن ما قدرتی شگفت انگیز دارد. ما می توانیم با استفاده از قدرت ذهن خود به چیزهای شگفت انگیزی دست پیدا کنیم. اما گاهی اوقات، ذهن ما به دلیل افکار منفی، استرس و نگرانی گرفتار می شود و نمی تواند به طور کامل از قدرت خود استفاده کند.

خوشبختانه، سنگ های درمانی زیادی وجود دارند که می توانند به بازگشایی ذهن و تقویت شهود ما کمک کنند. این سنگ ها با ارتعاشات خاص خود، می توانند به ما کمک کنند تا از افکار منفی و استرس رها شویم، ذهن خود را آرام و متمرکز کنیم و به ندای درون خود گوش دهیم.

اسامی سنگ های مناسب بازگشایی ذهن و شهود

در اینجا برخی از محبوب ترین سنگ های درمانی برای بازگشایی ذهن و شهود آورده شده است:

 • آمتیست:این سنگ با معنویت، شهود و خلاقیت همراه است و می تواند به ما کمک کند تا به سطح بالاتری از آگاهی و معنویت دست پیدا کنیم، به ندای درون خود گوش دهیم و ایده های جدید و خلاقانه داشته باشیم.
  Image of Amethyst crystal
 • آزوریت:این سنگ با بصیرت، خلاقیت و وضوح ذهنی همراه است و می تواند به ما کمک کند تا با مشکلات خود با دیدگاهی عمیق تر و پخته تر روبرو شویم، ایده های جدید و خلاقانه داشته باشیم و با وضوح و شفافیت تصمیم گیری کنیم.
  Image of Azurite crystal
 • سودالیت:این سنگ با صلح، آرامش و تعادل عاطفی همراه است و می تواند به ما کمک کند تا با آرامش و صبر و حوصله به دنبال اهداف خود برویم، خلاقیت خود را شکوفا سازیم و روابط سالم و صمیمی برقرار کنیم.
  Image of Sodalite crystal
 • فلوریت:این سنگ با تمرکز، وضوح ذهنی و خلاقیت همراه است و می تواند به ما کمک کند تا ذهن خود را آرام و متمرکز کنیم، از افکار منفی و استرس رها شویم و ایده های جدید و خلاقانه داشته باشیم.
  Image of Fluorite crystal
 • لابرادوریت:این سنگ با بصیرت، شهود و محافظت همراه است و می تواند به ما کمک کند تا به ندای درون خود گوش دهیم، از شهود خود برای تصمیم گیری های درست استفاده کنیم و از خود در برابر انرژی های منفی و آسیب های روحی و عاطفی محافظت کنیم.
  Image of Labradorite crystal
 • آمازونیت:این سنگ با صلح، آرامش و شجاعت همراه است و می تواند به ما کمک کند تا با صبر و حوصله و مهربانی با دیگران رفتار کنیم، روابط سالم و صمیمی برقرار کنیم و به ندای درون خود گوش دهیم.
  Image of Amazonite crystal
 • کوارتز شفاف:این سنگ با وضوح ذهنی، تمرکز و خلاقیت همراه است و می تواند به ما کمک کند تا با شفافیت و صداقت با خود و دیگران رفتار کنیم، از سوء تفاهم و درگیری جلوگیری کنیم و ایده های جدید و خلاقانه داشته باشیم.
  Image of Clear Quartz crystal
 • کوارتز رز:این سنگ با عشق، صلح و آرامش همراه است و می تواند به ما کمک کند تا احساس عشق و محبت به خود و دیگران داشته باشیم، روابط سالم و صمیمی برقرار کنیم و با ذهنی آرام و متمرکز به دنبال اهداف خود برویم.
  Image of Rose Quartz crystal 
 • آکوامارین:این سنگ با آرامش، صلح و وضوح ذهنی همراه است و می تواند به ما کمک کند تا از اضطراب و نگرانی رها شویم، با ذهنی شفاف و آرام به زندگی خود ادامه دهیم و به ندای درون خود گوش دهیم.
  Image of Aquamarine crystal
 • آونتورین سبز:این سنگ با فراوانی، خوش بینی و خلاقیت همراه است و می تواند به ما کمک کند تا با خوش بینی و امیدواری به زندگی نگاه کنیم، به دنبال فرصت های جدید باشیم و با ذهنی خلاق و پویا به دنبال اهداف خود برویم.
  Image of Green Aventurine crystal