نمایش 1–20 از 32 نتیجه

سنگ های مناسب امنیت و صلح

سنگ های درمانی مناسب امنیت و صلح

احساس امنیت و صلح درونی، از مهم ترین نیازهای بشر است. زمانی که در آرامش و امنیت باشیم، می توانیم با شجاعت به دنبال اهداف خود برویم، روابط سالم و پایدار برقرار کنیم و از زندگی خود لذت ببریم.

خوشبختانه، سنگ های درمانی زیادی وجود دارند که می توانند به ایجاد احساس امنیت و صلح درونی در ما کمک کنند. این سنگ ها با ارتعاشات خاص خود، می توانند اضطراب و ترس را کاهش داده، حس اعتماد به نفس و شجاعت را در ما تقویت کرده و به ما کمک کنند تا با آرامش و اطمینان خاطر با چالش های زندگی روبرو شویم.

اسامی سنگ های مناسب امنیت و صلح

در اینجا برخی از محبوب ترین سنگ های درمانی برای امنیت و صلح آورده شده است:

 • آکوامارین:این سنگ با آرامش، صلح و وضوح ذهنی همراه است و می تواند به ما کمک کند تا از اضطراب و نگرانی رها شویم و با ذهنی شفاف و آرام به زندگی خود ادامه دهیم.
  Image of Aquamarine crystal
 • آزوریت:این سنگ با آرامش، صلح و بصیرت همراه است و می تواند به ما کمک کند تا با مشکلات خود با دیدگاهی عمیق تر و پخته تر روبرو شویم.
  Image of Azurite crystal
 • آمتیست:این سنگ با آرامش، صلح و معنویت همراه است و می تواند به ما کمک کند تا از افکار منفی و استرس رها شویم و به آرامش و صلح درونی دست پیدا کنیم.
  Image of Amethyst crystal
 • کوارتز دودی:این سنگ با محافظت، صلح و دفع انرژی های منفی همراه است و می تواند به ما کمک کند تا از خود در برابر آسیب های روحی و عاطفی محافظت کنیم و احساس امنیت و آرامش داشته باشیم.
  Image of Smoky Quartz crystal
 • لابرادوریت:این سنگ با محافظت، صلح و بصیرت همراه است و می تواند به ما کمک کند تا به ندای درون خود گوش دهیم و از شهود خود برای تصمیم گیری های درست استفاده کنیم.
  Image of Labradorite crystal
 • سودالیت:این سنگ با صلح، آرامش و تعادل عاطفی همراه است و می تواند به ما کمک کند تا با دیگران با صبر و حوصله و مهربانی رفتار کنیم و روابط سالم و پایدار برقرار کنیم.
  Image of Sodalite crystal
 • فلوریت:این سنگ با صلح، آرامش و تمرکز همراه است و می تواند به ما کمک کند تا ذهن خود را آرام و متمرکز کنیم و از افکار منفی و استرس رها شویم.
  Image of Fluorite crystal
 • اپیدوت:این سنگ با صلح، آرامش و تعادل عاطفی همراه است و می تواند به ما کمک کند تا با احساسات خود به طور سالم و سازنده برخورد کنیم و از خشم و اضطراب رها شویم.
  Image of Epidote crystal
 • آمازونیت:این سنگ با صلح، آرامش و شجاعت همراه است و می تواند به ما کمک کند تا با شجاعت به دنبال اهداف خود برویم و از خود در برابر چالش های زندگی دفاع کنیم.
  Image of Amazonite crystal
 • کوارتز شفاف:این سنگ با صلح، آرامش و وضوح ذهنی همراه است و می تواند به ما کمک کند تا با شفافیت و صداقت با خود و دیگران رفتار کنیم و از سوء تفاهم و درگیری جلوگیری کنیم.
  Image of Clear Quartz crystal
 • کوارتز رز:این سنگ با عشق، صلح و آرامش همراه است و می تواند به ما کمک کند تا احساس عشق و محبت به خود و دیگران داشته باشیم و روابط سالم و صمیمی برقرار کنیم.
  Image of Rose Quartz crystal
 • جید:این سنگ با صلح، آرامش و ثبات همراه است و می تواند به ما کمک کند تا احساس امنیت و آرامش درونی داشته باشیم و با چالش های زندگی با صبر و حوصله روبرو شویم.
  Image of Jade crystal
 • آونتورین سبز: این سنگ با صلح، آرامش و فراوانی همراه است و می تواند به ما کمک کند تا با خوش بینی و امیدواری به زندگی نگاه کنیم و به اهداف