جفت روحی

 

💑جفت روحی شما عشق واقعی و ایده‌آل شماست و اگر شما با هم باشید از هر جهت شاد و خوش و مسرورید و عشق شما روز به روز بیشتر میشود

چگونه جفت روحی خود را پیدا کنید؟

از ته قلب به ضمیر ناخودآگاه خود بگویید من میخواهم جفت روحی واقعی خود را در زمان مناسبش پیدا کنم و همیشه با او باشم ، خدا یار و یاور من در این جذب است

ضمیر ناخودآگاه از شعور کیهانی به اذن خداوند این شخص را پیدا میکند
سپس قانون جذب دست به کار میشود و شرایط جذب شما را فراهم میکند

این که این شخص کجاست و چگونه شما با هم برخورد میکنید را میسپاریم به معجزات قانون جذب ولی قطعا اگر هم جهت با کائنات باشید به او میرسید

کسی هست که او را دوست دارید، این شخص ممکن است جفت روحی باشد که زمانی او را میخواستید و اکنون او آمده است
از طرف دیگر هم ممکن است او نباشد. شما باید از هوشیاری باطن و الوهیت درون بخواهید با شما نجوا کند و بگوید آیا او همان جفت روحی شماست؟

اگر هست خود آگاه و ناخود آگاه شما هم جهت پیش رفته اند و تصمیم عالی این است که او را جذب کنید
اگر پاسخ دلت این بود که این شخص جفت روحی شما نیست ، بگذارید برود و شما هم بروید. اگر پافشاری کنید ممکن است ازدواج کنید اما هیچ تضمینی نیست خوشبخت شوید

چرا که جفت های روحی شما نیز در جای دیگر به خود آگاه خود اعتماد کردند و تن به ازدواجی داده اند که خوشبختشان نکرده است
پس ببنید چهار نفر زندگیشان تقریبا تباه شده است..چهار نفری که میتوانستند همدیگر را بیابند و زندگی رویایی داشته باشند تن به زندگی عادی و گاهی بی ثمر داده اند

خود آگاه شما جنس مخالف را فقط در اطرافتان میبیند: در کوچه خیابان ،مهمانی، دانشگاه و سر کار شما میبیند
ولی ممکن است جفت روحی شما اصلا در اینجا ها نباشد
حتی ممکن است در کشور یا قاره دیگری باشد

اگر کار را به ضمیر ناخود آگاه بسپارید او پیدا میشود و همه چیز عالی پیش میرود
فراموش نکنید که ندای درون همیشه راست میگویدمیتوانید قبل از خواب از هوشیاری برتر و الهی خود بخواهید اسرار عشق و آن فرد را در رویا برای شما بازگو کند
وقتی بیدار شدید بلافاصله خوابی را که دیده اید روی کاغذ بیاورید
نوشتن رویا را فراموش نکنید زیرا بسیار حیاتی است
رویاهای صادقه ما معجزاتی میکنند که اگر ایمان داشته باشی زندگی شما را معرکه زیبایی میکنند