دستبند فول محافظتی

Original price was: 1.095.000 تومان.Current price is: 985.500 تومان.

دستبند محافظتی برکتی مردانه

Original price was: 995.000 تومان.Current price is: 895.500 تومان.

گردنبند فول انرژِیک محافظتی و برکتی

Original price was: 4.995.000 تومان.Current price is: 4.495.500 تومان.

گردنبند فول انرژیک محافظتی و برکتی

Original price was: 4.995.000 تومان.Current price is: 4.495.500 تومان.

گردنبند فول محافظت با عقیق تبتی

Original price was: 4.995.000 تومان.Current price is: 4.495.500 تومان.

سنگ های مناسب برای پیشرفت

برخی از سنگ ها ممکن است به طور سنتی برای ارتقای پیشرفت در زمینه های مختلف زندگی مانند شغل، تحصیل و روابط استفاده شوند. با این حال، شواهد علمی کمی برای حمایت از این ادعاها وجود دارد.

در اینجا چند سنگ که به طور سنتی با پیشرفت مرتبط هستند آورده شده است:

 • آونتورین سبز:این سنگ با فراوانی، خوش شانسی و خلاقیت همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا فرصت های جدید را جذب کنید، ایده های خلاقانه ای داشته باشید و در مسیر شغلی خود پیشرفت کنید.
  Image of Green Aventurine crystal
 • کارنلیان:این سنگ با انگیزه، شجاعت و عزم راسخ همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا با اعتماد به نفس به اهداف خود برسید، بر چالش ها غلبه کنید و در زندگی خود پیشرفت کنید.
  Image of Carnelian crystal
 • سیترین:این سنگ با ثروت، فراوانی و شادی همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا ذهنیت فراوانی را پرورش دهید، فرصت های جدید را جذب کنید و در جنبه های مالی زندگی خود پیشرفت کنید.
  Image of Citrine crystal
 • فلوریت:این سنگ با خلاقیت، تمرکز و وضوح ذهنی همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا تمرکز خود را افزایش دهید، افکار منفی را از بین ببرید و در تحصیلات خود پیشرفت کنید.
  Image of Fluorite crystal
 • آметиست:این سنگ با معنویت، آرامش و وضوح ذهنی همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا به وضوح ذهنی برسید، تمرکز خود را افزایش دهید و در یادگیری و مطالعات خود پیشرفت کنید.
  Image of Amethyst crystal