دستبند هفت چاکرا رودراکشا

Original price was: 795.000 تومان.Current price is: 715.500 تومان.

گردنبند هفت چاکرا

Original price was: 3.995.000 تومان.Current price is: 3.595.500 تومان.

سنگ های مناسب برای پاکسازی

برخی از سنگ ها ممکن است به طور سنتی برای پاکسازی منفی، افزایش انرژی و ارتقای ارتعاشات استفاده شوند.در اینجا چند سنگ که به طور سنتی با پاکسازی مرتبط هستند آورده شده است:

 • دودی کوارتز:این سنگ با پاکسازی، محافظت و زمینی شدن همراه است و گفته می شود که می تواند انرژی های منفی را جذب و دفع کند، هاله شما را پاکسازی کند و شما را به زمین متصل کند.
  Image of Smoky quartz crystal سیترین:این سنگ با شادی، خلاقیت و فراوانی همراه است و گفته می شود که می تواند انرژی های منفی را به انرژی های مثبت تبدیل کند، چاکراهای شما را پاکسازی کند و ارتعاشات شما را افزایش دهد.
 • Image of Citrine crystal
 • آمتیست:این سنگ با معنویت، آرامش و صلح همراه است و گفته می شود که می تواند ذهن شما را از افکار منفی پاک کند، هاله شما را پاکسازی کند و ارتعاشات شما را افزایش دهد.
  Image of Amethyst crystal
 • سلنیت:این سنگ با صلح، آرامش و وضوح ذهنی همراه است و گفته می شود که می تواند انرژی های منفی را دفع کند، هاله شما را پاکسازی کند و ارتعاشات شما را افزایش دهد.
  Image of Selenite crystal
 • کوارتز شفاف:این سنگ با پاکسازی، شفا و تعادل همراه است و گفته می شود که می تواند هر نوع انرژی منفی را جذب و دفع کند، هاله شما را پاکسازی کند و ارتعاشات شما را افزایش دهد.
  Image of Clear Quartz crystal
 • آکوامارین:این سنگ با آرامش، صلح و وضوح ذهنی همراه است و گفته می شود که می تواند ذهن شما را از افکار منفی پاک کند، هاله شما را پاکسازی کند و ارتعاشات شما را افزایش دهد.
  Image of Aquamarine crystal