دستبند زنانه خوش شانسی ، عشق ، آرامش

Original price was: 1.195.000 تومان.Current price is: 1.075.500 تومان.

دستبند هفت چاکرا رودراکشا

Original price was: 795.000 تومان.Current price is: 715.500 تومان.

گردنبند خوش شانسی ، آرامش

Original price was: 3.995.000 تومان.Current price is: 3.595.500 تومان.

گردنبند هفت چاکرا

Original price was: 3.995.000 تومان.Current price is: 3.595.500 تومان.

برخی از سنگ هایی که با تقویت سیستم ایمنی بدن مرتبط هستند عبارتند از:

 • آметиست:این سنگ با آرامش، تعادل و خرد مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به کاهش استرس و اضطراب که می تواند سیستم ایمنی بدن را ضعیف کند کمک کند.

  Image of سنگ آمتیست 
 • کارنلیان:این سنگ با شجاعت، قدرت و انگیزه مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش سطح انرژی و تحریک سیستم ایمنی بدن کمک کند.

  Image of سنگ کارنلیان 
 • سیترین:این سنگ با شادی، فراوانی و خلاقیت مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به سم زدایی بدن و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند.

  Image of سنگ سیترین 
 • اونیکس:این سنگ با ثبات، انضباط و قدرت اراده مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به تمرکز و تعادل عاطفی که برای حفظ سیستم ایمنی قوی ضروری است کمک کند.

  Image of سنگ اونیکس 
 • جید:این سنگ با آرامش، تعادل و هماهنگی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند.

  Image of سنگ جید