Showing all 17 results

دستبند هفت چاکرا رودراکشا

Original price was: 795.000 تومان.Current price is: 715.500 تومان.

دستبند هفت چاکرا عشق

Original price was: 795.000 تومان.Current price is: 715.500 تومان.

دستبند زنانه خوش شانسی ، عشق ، آرامش

Original price was: 1.195.000 تومان.Current price is: 1.075.500 تومان.

گردنبند خوش شانسی ، آرامش

Original price was: 3.995.000 تومان.Current price is: 3.595.500 تومان.

ست خوش شانسی و محافظت

Original price was: 3.990.000 تومان.Current price is: 3.591.000 تومان.

دستبند مردانه اونتورین سیترین

Original price was: 1.095.000 تومان.Current price is: 985.500 تومان.

گردنبند خوش شانسی و محافظت و شفا

Original price was: 4.995.000 تومان.Current price is: 4.495.500 تومان.

گردنبند عقیق خزه ای ۷ چاکرا

Original price was: 3.995.000 تومان.Current price is: 3.595.500 تومان.

گردنبند فول انرژیک هفت چاکرا محافظت

Original price was: 3.695.000 تومان.Current price is: 3.325.500 تومان.

گردنبند تمرکز، شفا، حافظه

Original price was: 4.995.000 تومان.Current price is: 4.495.500 تومان.

گردنبند هفت چاکرا

Original price was: 3.995.000 تومان.Current price is: 3.595.500 تومان.

سنگ های مناسب برای بهبود سوخت و ساز بدن

برخی از سنگ ها ممکن است به طور سنتی برای بهبود متابولیسم بدن استفاده شوند.در اینجا چند سنگ که به طور سنتی با متابولیسم بدن مرتبط هستند آورده شده است:

 • سیترین:این سنگ با شادی، خلاقیت و فراوانی همراه است و گفته می شود که می تواند به افزایش سطح انرژی شما، بهبود هضم و افزایش متابولیسم بدن کمک کند.
  Image of Citrine crystal
 • کارنلیان:این سنگ با شجاعت، انگیزه و خلاقیت همراه است و می تواند به شما کمک کند تا با انگیزه و فعال باشید، سطح انرژی خود را افزایش دهید و متابولیسم بدن خود را تقویت کنید.
  Image of Carnelian crystal 
 • آونتورین سبز:این سنگ با فراوانی، خوش بینی و خلاقیت همراه است و می تواند به شما کمک کند تا با خوش بینی و امیدواری به زندگی نگاه کنید، از افکار منفی و بازدارنده خود رها شوید و متابولیسم بدن خود را تقویت کنید.
  Image of Green Aventurine crystal
 • اپیدوت:این سنگ با تعادل، رشد و تحول همراه است و گفته می شود که می تواند به تعادل هورمون ها، بهبود هضم و افزایش متابولیسم بدن کمک کند.
  Image of Epidote crystal
 • آکوامارین:این سنگ با آرامش، صلح و وضوح ذهنی همراه است و می تواند به شما کمک کند تا از اضطراب و نگرانی رها شوید، با ذهنی شفاف و آرام به زندگی خود ادامه دهید و متابولیسم بدن خود را تقویت کنید.
  Image of Aquamarine crystal
 • توپاز:این سنگ با شادی، خلاقیت و فراوانی همراه است و گفته می شود که می تواند به افزایش سطح انرژی شما، بهبود هضم و افزایش متابولیسم بدن کمک کند.
  Image of Topaz crystal