در حال نمایش 18 نتیجه

سنگ های مناسب برای بهبود روابط عمومی

برخی از سنگ ها ممکن است به طور سنتی برای بهبود روابط عمومی، افزایش اعتماد به نفس، ارتباطات و شانس استفاده شوند. در اینجا چند سنگ که به طور سنتی با روابط عمومی مرتبط هستند آورده شده است:

 • سودالیت:این سنگ با صلح، آرامش و تعادل عاطفی همراه است و می تواند به شما کمک کند تا با صبر و حوصله و مهربانی با دیگران رفتار کنید، روابط سالم و صمیمی برقرار کنید و اعتماد به نفس خود را در تعاملات اجتماعی افزایش دهید.
  Image of Sodalite crystal
 • آونتورین سبز:این سنگ با فراوانی، خوش بینی و خلاقیت همراه است و می تواند به شما کمک کند تا با خوش بینی و امیدواری به دیگران نگاه کنید، به دنبال فرصت های جدید برای برقراری ارتباط باشید و شانس خود را در روابط عمومی افزایش دهید.
  Image of Green Aventurine crystal
 • کارنلیان:این سنگ با شجاعت، انگیزه و خلاقیت همراه است و می تواند به شما کمک کند تا با شجاعت به دیگران نزدیک شوید، انگیزه لازم برای برقراری ارتباط موثر را در خود ایجاد کنید و شانس خود را در روابط عمومی افزایش دهید.
  Image of Carnelian crystal
 • آمتیست:این سنگ با معنویت، آرامش و صلح همراه است. گفته می شود که به شما کمک می کند تا دیدگاه عمیق تری نسبت به دیگران پیدا کنید، با صبر و حوصله به آنها گوش دهید و در روابط عمومی خود صلح و آرامش ایجاد کنید.
  Image of Amethyst crystal
 • آکوامارین:این سنگ با آرامش، صلح و وضوح ذهنی همراه است و می تواند به شما کمک کند تا از اضطراب و نگرانی در روابط اجتماعی رها شوید، با ذهنی شفاف و آرام با دیگران ارتباط برقرار کنید و شانس خود را در روابط عمومی افزایش دهید.
  Image of Aquamarine crystal
 • کوارتز شفاف:این سنگ با پاکسازی و سم زدایی بدن همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا افکار منفی و بازدارنده خود را در روابط عمومی رها کنید، ذهنتان را برای ارتباطات موثر آماده کنید و شانس خود را در روابط عمومی افزایش دهید.
  Image of Clear Quartz crystal