دستبند زنانه امیتیست اکوامارین

Original price was: 1.295.000 تومان.Current price is: 1.165.500 تومان.

ست محافظت و نفوذ کلام

Original price was: 4.290.000 تومان.Current price is: 3.861.000 تومان.

گردنبند تمرکز، شفا، حافظه

Original price was: 4.995.000 تومان.Current price is: 4.495.500 تومان.

گردنبند قدرتمند ارامش و ضد استرس

Original price was: 4.995.000 تومان.Current price is: 4.495.500 تومان.

گردنبند قدرتمند برکت و نفوذ کلام

Original price was: 2.695.000 تومان.Current price is: 2.425.500 تومان.

گردنبند نفوذ کلام ، سخنوری ، عشق

Original price was: 4.995.000 تومان.Current price is: 4.495.500 تومان.

گردنبند هفت چاکرا

Original price was: 3.995.000 تومان.Current price is: 3.595.500 تومان.

سنگ های بسیار آرامش بخش

در اینجا برخی از آرامش بخش ترین سنگ های موجود وجود دارد:

 • آمتیست:این سنگ با معنویت، آرامش و صلح همراه است. گفته می شود که استرس و اضطراب را کاهش می دهد و خواب آرام را ترویج می کند.
  Image of Amethyst crystal
 • آکوامارین:این سنگ با آرامش، صلح و وضوح ذهنی همراه است. گفته می شود که استرس و اضطراب را کاهش می دهد، ذهن را آرام می کند و تمرکز را بهبود می بخشد.
  Image of Aquamarine crystal
 • آزوریت:این سنگ با بصیرت، خلاقیت و وضوح ذهنی همراه است. گفته می شود که استرس و اضطراب را کاهش می دهد، ذهن را آرام می کند و بینش را افزایش می دهد.
  Image of Azurite crystal
 • سنگ ماه:این سنگ با آرامش، صلح و تعادل عاطفی همراه است. گفته می شود که استرس و اضطراب را کاهش می دهد، خواب آرام را ترویج می کند و احساسات را متعادل می کند.
  Image of Moonstone crystal
 • لapis lazuli:این سنگ با آرامش، صلح و خرد همراه است. گفته می شود که استرس و اضطراب را کاهش می دهد، ذهن را آرام می کند و بینش را افزایش می دهد.
  Image of Lapis lazuli crystal
 • فلوریت:این سنگ با آرامش، صلح و تمرکز همراه است. گفته می شود که استرس و اضطراب را کاهش می دهد، ذهن را آرام می کند و وضوح ذهنی را بهبود می بخشد.
  Image of Fluorite crystal
 • کوارتز رز:این سنگ با عشق، صلح و آرامش همراه است. گفته می شود که استرس و اضطراب را کاهش می دهد، عشق به خود را افزایش می دهد و روابط را تقویت می کند.
  Image of Rose quartz crystal
 • کوارتز شفاف:این سنگ با وضوح ذهنی، تمرکز و آرامش همراه است. گفته می شود که استرس و اضطراب را کاهش می دهد، ذهن را آرام می کند و وضوح ذهنی را بهبود می بخشد.
  Image of Clear quartz crystal
 • سودالیت:این سنگ با صلح، آرامش و تعادل عاطفی همراه است. گفته می شود که استرس و اضطراب را کاهش می دهد، ذهن را آرام می کند و بینش را افزایش می دهد.
  Image of Sodalite crystal
 • آمازونیت:این سنگ با صلح، آرامش و شجاعت همراه است. گفته می شود که استرس و اضطراب را کاهش می دهد، ذهن را آرام می کند و شجاعت را افزایش می دهد.
  Image of Amazonite crystal

اینها تنها تعدادی از بسیاری از سنگ های آرامش بخش موجود هستند. مهم است که سنگی را انتخاب کنید که با شما طنین انداز شود و با آن احساس ارتباط کنید.