موزیک و مانترا

Lokah samastah sukhino Bhavantu

دیدگاهتان را بنویسید