دسته‌بندی نشده

پارت پنجم

پارت پنجم

اشتیاق شدید «رفتن به خانه»
حقیقت وجود شما این است که شما یک موجود معنوی با ارتعاشی بالا هستید.
هر بخش از شما نشان دهنده عظمت، بخشش و درخشندگی روح شماست .
ممکن است با محیط جسمی سنگین و چالش برانگیزی که هنوز در آن ساکن هستید در تضاد باشید، ممکن است آرزوی شدید رفتن به خانه را داشته باشید. ممکن است آرزو داشته باشید در قلمرو روح خود بمانید و از همه اتفاقات فیزیکی دور باشید.
دنبال نشانه های دنیای جدید و زندگی با ارتعاش بالا که در حال به وجود آمدن است باشید. توجه کنید که چه چیزی در دنیا زیبا و، برازنده و مهربان است
از نظر جسمی چه چیزی یادآور خانه واقعی معنوی شماست؟
قدردان لحظات و اتفاقات کوچک خوب، پر جنب و جوش و زیبایی که در دنیای فیزیکی شما برایتان رخ میدهد باشید که در این صورت بیشتر این موارد را به صورت جسمی جذب خواهید کرد .
مدتی را در طبیعت بگذرانید، فقط در لحظه باشید و برای عظمت و شکوه زیبایی اطرفتان شکرگزار باشید .

دیدگاهتان را بنویسید